משק ביצי חופש אורגניות גליל תחתון.

משק 92 דונם. חלקה א' 23 דונם ברצף.

9  דונם מטעים.   5 דונם – מיועד לנטיעות.

בית 135 מ"ר. זכויות בניה נוספות.

דירת סטודיו של העובדים.   מחסן.

חלקה ב' + ג' – 58 דונם. – שותפות שקדים מניבים.   12 דונם פלחה.

ביצי חופש אורגניות מכסת המשק 600,000 ביצים. + מכסה נוספת מושכרת 400,000 ביצים.

המחיר נטו!!

מעוניינים לתאם פגישה ולראות את הנכס?