נחלה חקלאית למכירה בשרון

מכירה נחלה חקלאית – חלקה א' 25 דונם ברצף.

חלקה רחבה ומיוחדת. בית ישן ושמור של 74 מ"ר. זכויות בניה נוספות.

חלקות חקלאיות נוספות חלקן בעיבוד משותף. מיקום מעולה. נוף שדות. למביני עניין.

המחיר של הנחלה הוא נטו.

מעוניינים לתאם פגישה ולראות את הנכס?