נחלה למכירה במושב איכותי חוף השרון

25 דונם. חלקה א' 9 דונם ברצף, 

נחלה רחבה עם זכויות בניה מלאות. 3.5 בתים. בית ישן ומיוחד של 100 מ"ר. מחסן.

4 דונם משותף. שווה לתאם פגישה ולראות את הנכס.

המחיר המפורסם הינו נטו !!!

מעוניינים לתאם פגישה ולראות את הנכס?