משק חקלאי קדמת צבי

משק חקלאי של 63 דונם.

חלקה א' 1.5 דונם. בית 230 מ"ר. זכויות לבית נוסף של 190 מ"ר.

סככה לחניית 2 רכבים. 2 מכולות גדולות.

61 דונם חקלאי מטעים מניבים. אגסים וחלקה אפרסק .  משק עם הכנסה של 2,000 ₪ בחודש מהמטעים.

הבית מושכר. זכויות נוספות בישוב.

מעוניינים לתאם פגישה לראות את הנכס?